ETKİNLİKLER
Sınıf Pikniği İlan Tarihi: 24-05-2023
14 Haziran Günü 2.Sınıflar olarak regülatör piknik alalına gideceğiz. 1 Öğrenci 30, Velisi ile gelenler için 50 TL servis ücreti var. Köfte mangal yapılması düşünülüyor. Detaylar için sınıf temsilcimiz Filiz DEMİREL ile görüşebilirsiniz.
Etkinlik Tarihi:2023-06-14