Ödev 11-10-2018 11-10-2018

* TDK sayfa 56 yanıtlayınız.
* Verdiğim 2 fotokopiyi cevaplayınız.
* Hikaye kitabı okuyunuz.