NE SIKLIKLA KİTAP OKUYORSUNUZ?

Seçenekler Grafik Katılım
Ayda 5 den fazla kitap okuyabiliyorum %64.71 11
Ayda 2-5 kitap okuyabiliyorum %17.65 3
Ayda 0-1 kitap okuyabiliyorum %17.65 3

Toplam Katılım :

17